Xəbərlər

29/06/2020

ƏSF LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN “ATABANK” ASC, “AMRAHBANK” ASC, “AG BANK” ASC və “NBC BANK” ASC-də QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ 100 MİLYON MANATDAN ARTIQ KOMPENSASİYA ÖDƏYİB

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu ləğv prosesində olan “Atabank” ASC, “Amrahbank” ASC, “AG Bank” ASC və “NBC Bank” ASC-nin 8,9...

18/06/2020

ƏSF LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN “ATABANK” ASC, “AMRAHBANK” ASC, “AG BANK” ASC və “NBC BANK” ASC-də QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ 61,6 MİLYON MANAT KOMPENSASİYA ÖDƏYİB

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu ləğv prosesində olan “Atabank” ASC, “Amrahbank” ASC, “AG Bank” ASC və “NBC Bank” ASC-nin...

13/06/2020

LİSENZİYASI LƏĞV EDİLƏN “AG BANK” ASC VƏ “NBC BANK” ASC-də QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ KOMPENSASİYALARIN VERİLMƏSİ ÜZRƏ “AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI” ASC-nin FİLİAL ŞƏBƏKƏSİ BARƏDƏ MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 12 may 2020-ci il tarixli qərarı ilə “AG Bank”...

11/06/2020

ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN “ATABANK” ASC VƏ “AMRAHBANK” ASC-də QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ 47,1 MİLYON MANAT KOMPENSASİYA ÖDƏYİB

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu ləğv prosesində olan “Atabank” ASC və “Amrahbank” ASC-də qorunan əmanətlər üzrə kompensasiyaların...

09/06/2020

Ləğv prosesində olan “AG Bank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə ÜÇÜNCÜ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 14 may 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-132/2020 saylı qərarı ilə “AG Bank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “AG...

09/06/2020

Ləğv prosesində olan “NBC Bank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə ÜÇÜNCÜ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 14 may 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-131/2020 saylı qərarı ilə “NBC Bank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “NBC...