Xəbərlər

19/05/2020

Ləğv prosesində olan “Atabank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə İKİNCİ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-129/2020 saylı qərarı ilə “Atabank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu...

19/05/2020

Ləğv prosesində olan “Amrahbank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə İKİNCİ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-130/2020 saylı qərarı ilə “Amrahbank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu...

16/05/2020

“AG BANK” ASC VƏ “NBC BANK” ASC-DƏ YERLƏŞDİRİLƏN SIĞORTALI ƏMANƏTLƏR BARƏDƏ

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 12 may 2020-ci il tarixli qərarı ilə “AG Bank” ASC və “NBC Bank” ASC-nin bank fəaliyyətinin aparılması üçün verilmiş lisenziyaları ləğv...

16/05/2020

BİLDİRİŞ

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 12 may 2020-ci il tarixli qərarı ilə “AG Bank” ASC və “NBC Bank” ASC-nin bank fəaliyyətinin aparılması üçün verilmiş lisenziyalarının ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq 30 iyul 2007-ci il tarixdə 13 nömrəli reyestr nömrəsi ilə Fonda...

16/05/2020

ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDUNUN YENİ İCRAÇI DİREKTORU KOLLEKTİVƏ TƏQDİM OLUNUB

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri Natiq Əmirov Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun yeni təyin olunmuş icraçı direktoru...

15/05/2020

LİSENZİYASI LƏĞV EDİLƏN “ATABANK” ASC VƏ “AMRAHBANK” ASC-də QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ KOMPENSASİYALARIN VERİLMƏSİ BARƏDƏ MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 28 aprel 2020-ci il tarixli qərarı ilə “Atabank” ASC və “Amrahbank” ASC-nin bank fəaliyyətinin aparılması...