Xəbərlər

12/05/2020

Ləğv prosesində olan “Atabank” ASC-yə borc öhdəliyi olan hüquqi və fiziki şəxslərə BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-129/2020 saylı qərarı ilə “Atabank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu...

12/05/2020

Ləğv prosesində olan “Amrahbank” ASC-yə borc öhdəliyi olan hüquqi və fiziki şəxslərə BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-130/2020 saylı qərarı ilə “Amrahbank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması...

09/05/2020

Ləğv prosesində olan “Amrahbank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-130/2020 saylı qərarı ilə “Amrahbank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Amrahbank”...

09/05/2020

Ləğv prosesində olan “Atabank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-129/2020 saylı qərarı ilə “Atabank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Atabank” ASC-nin...

08/05/2020

LİSENZİYASI LƏĞV EDİLƏN “ATABANK” ASC VƏ “AMRAHBANK” ASC-DƏ QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ KOMPENSASİYALARIN VERİLMƏSİ BARƏDƏ MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 28 aprel 2020-ci il tarixli qərarı ilə “Atabank” ASC və “Amrahbank” ASC-nin bank fəaliyyətinin aparılması...

07/05/2020

01 İYUN 2020-Cİ İL TARİXİNDƏN MİLLİ VALYUTADA QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ FAİZ DƏRƏCƏSİNİN YUXARI HƏDDİ 12%-ə QALDIRILMIŞDIR

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasının tövsiyyəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə...