Məlumatlar

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Apellyasiya Şurası yaradılıb

 30 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında” 6 may 2019-cu il tarixli Fərmanına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı şikayətlərin baxılması sahəsində şəffaflığın, operativliyin və obyektivliyin təmin edilməsi, bu sahədə onların hüquqlarının və qanunla qorunan maraqlarının müdafiəsi məqsədi Əmanətlərin Sığortalanması Fondunda (ƏSF) Apellyasiya Şurası və Şuranın Katibliyi yaradılıb.

Apellasiya Şurasına şikayətlər Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun yerlləşdiyi Bakı şəhəri, Babək prospekti, 16, ünvanında və yaxud apellasiya@adif.az elektron poçt ünvanında qəbul olunur.

Əlaqə nömrəsi: (+99412) 596 65 91/92/93, (daxili – 4444, 3017)